sunnuntai 25. kesäkuuta 2017

Sitä saa mitä ei tilaa

Kuvittele että kävelet loputtoman pitkää kaupan käytävää, jonka hyllyltä löytyy tasaisin väliajoin pala leipää ja lasi vettä. Tuo pala leipää sisältää juuri sen verran energiaa, että jaksat kävellä seuraavan leipäpalan luo. Mutta jos pysähdyt juttelemaan vieressäsi kävelevän kohtalotoverin kanssa tai ryhdyt suunnittelemaan, miten tilannetta voitaisiin parantaa, et selviä seuraavalle leipäpalalle. Tuossa vaiheessa ei ole mitään tehtävissä, sillä jonkin muun tekeminen tarkoittaa EROEIn painumista alle yhden.
Elämäni oli vittumaisen murheellista kunnes muutoksen tuulet alkoivat puhaltamaan. Abraham Maslowin tarvehierarkian mukaan: jos ihminen kokee itsensä uhatuksi ja turvattomaksi, ei häntä motivoi ( itsensä kehittäminen tai luomistyö) vaikka muut osoittavat hänelle arvostusta. Hyvät sanat ja teot muualta tuntuivat minusta pisaralta myrskyävässä meressä joka oli vienyt mielen mennessään.

Samoin katson olevan suuremmassa mittakaavassa. Asevoimien toimesta viety demokratia ja oikeudenmukaisuus on ajatuksena ihan helvetin rikki. Tämä on nähty jenkkiläisten osittain valkoisista koostuvan väkivaltaisten maahantunkeutujien sotaretkillä esim. Irakista. Lopputulos oli muuta kuin hyvinvoiva demokratia jossa päivittäiset voimavarat ulottuvat Maslowin tarvehierarkian ylempien tasojen mukaiseen toimintaan, jonka minun mielestä on vahvasti liitännäinen siihen kuinka hyvin- tai pahoinvoiva maa-alueita sillä hetkellä hallinnoiva hallintojärjestelmä kansakuntineen on.

Kehitysmaihin demokratiaa aseilla viemistä vastaan viestii myös fiksuna pitämäni ex-oikeanvärinen oikeistolainen talousnero Björn Wahlroos teoksessaan 
Markkinat ja demokratia. Kirjan luvussa IX alkaen s. 316 kappaleessa Vaikeasti saavutettava demokratia ...
Irakin ja Afganistanin kehitys on osoittanut ettei Demokratian rakentaminen ole ollut helppoa... Demokratia ensin -periaate on ollut erehdys…s.317 Köyhissä yhteiskunnissa demokratia ei siis toimi hyvin. Se voi jopa vahingoittaa tavoitteita joihin sekä me että näiden maiden kansalaiset viime kädessä pyrkivät. Väkivallalle on hyvin vaikea kehittää pelokkeita siellä, missä ihmishengellä ei ole suurta arvoa, elinikä jää lyhyeksi ja elämänlaatu on matala. Rangaistuslaitosten olojen täytyy olla todella hirvittävät, jotta ne häviäisivät vertailussa arkielämälle. Tällöin lähestytään eläinkunnan oloja ja väkivallasta tulee helposti varsinkin nuorten ja fyysisesti vahvojen mieluisin allokointimekanismi. Jos ei ole menetettävää omaisuutta eikä edes henki merkitse paljon, kehittyneille ja sivistyneille yhteiskunnille vieraat käyttäytymismoodit voivat tulla hallitseviksi. s.317 Barack Obaman sitaatti kirjasta: “Olemme erehtyneet pahan kerran, jos luulemme voivamme vain rynnätä paikalle ja vaikkapa luoda demokratian tyhjästä viidessä vuodessa.” s.319.
Länsimaissa ollaan oltu kauempana luonnontilasta satoja vuosia. On ollut perinne resurssien määrätietoisesta panostamisesta taitojen kehittämiseen, esim. länsimaalaiselle itsestäänselvän koulutusverkoston turvin. Tästä kiitos monisyiselle ja itseäänruokkivalle kulttuurivallankumoukselle johon liittyi vahvasti myös Gutenbergin kirjapainotaidon kehittäminen Renessanssin yhteydessä. Toisin oli Islamilaisessa Ottomaanien imperiumissa joka hallinnoi laajoja maa-alueita Pohjois-Afrikasta Lähi-Itään sekä Eurooppaan. Suuri ja mahtava näki loppunsa 1900-luvun alussa Islamin Musta kirja mukaan:
Muslimit kukistettiin, koska Osmanikalifaatti oli heikko, yhteiskunta muumioitunut ja talouselämä lamaantunut. Yhden ainoan luvun mainitseminen riittää: 1900-luvun alussa teollisuuden palveluksessa työskenteli 20 000 henkilöä koko Osmanivaltakunnan alueella. Se että osmanit olivat kieltäneet kirjapainojen perustamisen ja estäneet tuomasta maahan Gutenbergin keksinnön myötä käynnistyneen kulttuurivallankumouksen, oli ollut 300 vuoden ajan selkeä valinta, rajattoman Osmanivallan pakkomielle jolla oli kohtalokkaat sivistykselliset ja poliittiset seuraukset.Islamin musta kirja, Carlo Panella, s. 44-47

Wikipedian Osmanien valtakuntaa käsittelevän artikkelin mukaan 1900-luvun alussa väkiluku oli n. 20 miljoonaa asukasta. Vertailun vuoksi juuri ennen 1800-luvun loppua Britanniassa teollisuuden palveluksessa oli minun arvioini mukaan taulukosta laskien 5 063 000 henkeä ja väkiluku 1901 40 miljoonaa asukasta. Eli suurempi väestö huomioituna kuitenkin 126-kertainen ero! ( olen pois lukenut summasta seuraavat ammattiryhmät Total Unoccupied sekä ammattiryhmät alkaen Public Administration päättyen Fishing.

Mutta myös USA:ssa osataan mokata pahasti ja nykyään. Alkoholiin, huumeisiin ja itsemurhiin liittyvät epätoivon kuolemat tappavat USA:n valkoisia ennätystahtiin Tämä on sitä porukkaa joka äänesti Trumpin valtaan ja on samalla kansallissosialistisen aatteen määritelmien mukaan sitä “hallitsevaa rotua”. Tämä nykyinen USA:n hallinto tuntuu vähät välittävän ihmiskuntaa kohtaavasta yhteisestä helvetistä. 

Jos ihmiskunnan tuottaman energian EROEI on 5:1, menee ihmiskunnan käyttämästä energiasta 20 prosenttia energian tuotantoon. Loput 80 prosenttia on käytettävissä muihin toimintoihin, kuten ruuantuotantoon, koulutukseen, rakentamiseen, tavaroiden valmistukseen ja terveydenhuoltoon. EROEI 1:1 taas tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiskunnan energia menee energian hankintaan, jolloin mitään ei jää muuhun toimintaan. Jokainen meistä työskentelisi suoraan energianhankintaan liittyvissä tehtävissä. Kun energiantuotannon EROEI lähestyy arvoa 1:1, karisevat samalla kuvitelmat sivistyksestä, ihmisarvosta tai solidaarisuudesta, sillä kaikki energia menee oman energiansaannin varmistamiseen.
Tärkeyteensä nähden EROEI on saanut luvattoman vähän huomiota nyky-yhteiskunnassa. Tämä on todennäköisesti johtunut fossiilisten polttoaineiden tarjoamasta tilapäisestä energianpaljoudesta. Tässä kirjassa EROEI tulee vastaan vielä useita kertoja, sillä öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden EROEI on ollut kautta historian huomattavan korkea useimpiin muihin energiantuotantomuotoihin nähden. Tämä trendi on nyt muuttumassa.
Energia on kaikkien muiden resurssien isä, äiti ja isovanhemmat. Ilman käyttökelpoista energiaa kaikki muu jää tekemättä. Öljyhuippu ja myöhemmin esitettävät muut ilmiöt ja mekanismit voivat lyhyellä tähtäimellä aiheuttaa polttoainekriisin, mutta hieman pidemmällä aikavälillä ihmiskunta tulee kohtaamaan yhä pahenevan energiakriisin lähes kaikkien keskeisten polttoaineiden tuotannon hyötysuhteiden heikentyessä. Muiden muassa Tim Morgan argumentoi kirjassaan Life After Growth[xvi], että heikentyvä EROEI on yksi nykyisten talousongelmien pääsyistä, ja että tilanne tulee pahenemaan nopeammin kuin useimmat osaavat odottaa. ( Laaja sitaatti alussa ja tässä otettu kirjan Suomi Öljynjälkeen tekijän luvalla)

Mielestäni sellaiset hallitusohjelmat jotka leikkaavat koulutuksesta, siis kurjistavat opiskelijoiden taloudellista asemaa ja pakottavat henkilöstövähennyksiin oppilaitoksissa ja korkeakouluissa ampuvat Suomelle myrskyssä kohtalon oikusta suotua pelastusvenettä haulikolla pohjaan. Silloin tuhotaan rakentava ja hedelmällinen lähestymistapa tilanteessa jossa kriisialueilta tulee kasvavissa määrin yhä suurempia ihmismassoja pakoon kärsimystä. Tässä yhteydessä toivon käytännön hyötyyn tähtäävän työelämälähtöisen kotouttamispolitiikan koulutuksen keinoin saavan enemmän resursseja käyttöönsä. Sitran Megatrendit 2016 aineiston, Trendi 3: Kestävyyskriisi nyt-kappaleen Näkökulmia ilmiöön s.39 mukaan Olemassa on arvioita, joiden mukaan ilmastopakolaisten määrä vuoteen 2050 mennessä voisi vaihdella 50−200 miljoonan välillä.

Sitä saa mitä ei tilaa...