lauantai 24. syyskuuta 2016

Matemaattinen kurinpalautus rasistille

Korrelaatio ei ole sama kuin kausaliteetti. Voidaan löytää toki korrelaatio erinomaisten tilastojen palvelusta Google. Alla on kuvattu kasteluverkoston osuuden määrää suhteessa nettomuuttoon. Noviisi kun olen, yritän asettaa sanani varovaisesti. Wikipedian artikkelin luettuani uskon ymmärtäväni että pinnallisesti tarkasteltuna mitä tulee kehitysmaa Intiaan ja teollisuusvaltio USA:n on vastaavuus tarpeen kastella peltoja maataloudessa ja +-merkkisen nettomuuton välillä. Kuitenkaan se että peltoja kastellaan vähän ei johda siihen että olisi olemassa mekanismi joka aiheuttaisi itsessään että kyseiseen maahan haluttaisiin muuttaa ahkerasti. Vaan taustalla vallitsee luultavasti paljon muitakin tekijöitä kuten yhteiskunnan talouden dynaamisuus, tuloerojen voimakkuus, luonnonolosuhteiden suotuisuus, tiedonkulun vapaus yms.Kuten keskeltä nähdään, enemmistö maista on jossain välimaastossa.

Sitten se että joissain esitetyissä rikostilastoissa ehkä saadaan väestömääräänsä suhteen korostunut otanta tietyistä maahanmuuttajaryhmien edustajista, ei tarkoita sitä että maahanmuuttaminen itsessään johtaisi moraalin höltymiseen ja rikollisuuden kasvuun. Se on vain korrelaatio. On minusta silloin paljon hedelmällisempää pohtia ratkaisuja siihen kuinka syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä niin työttömien kantasuomalaisten miesten tapauksessa kuin epäonnistuneen kotouttamiseen osallisen pakolaisen tai maahanmuuttajan keskuudessa. Mielestäni tarpeet ovat molemmilla ryhmillä yhteneväiset eikä toisiaan poissulkevat. Sen sijaan rasismin uhriksi joutumisen tapauksessa voi negatiivisella hokemalla olla itseään toteuttava vaikutus.

Y-Akselilla on kasteltujen peltojen osuus koko viljelyalasta kussakin maassa
X-Akselilla on nettomutto -/+ maittain.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti