torstai 29. syyskuuta 2016

Maankäytön suunnittelu Suomessa toimii - sekularismista riippumatta!

Suomessa on kohtuullisen toimiva maankäytön suunnittelu. Työ tässä kontekstissa ei varmaan tekemällä lopu, mutta jos mitään ei tee, mitään ei tapahdu. Tosin ei minulla vertailukohtia globaalisti ole kuin muutama joista myöhemmin alla. Ohessa on Wikipedian artikkelin lainaus jossa määritelty tavoitteet sekä lainsäädännöstä nousevat reunaehdot kaavoitukselle. Lain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää:[4] 
1.turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista
2.yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; muun muassa riittävän asuntotuotannon edellytyksiä
3.rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista
4.luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä
5.ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä
6.luonnonvarojen säästeliästä käyttöä
7.yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista
8.yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta
9.elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
10.palvelujen saatavuutta
11.liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä

Yllä olevan määritelmän mukaan Suomessa siis pyritään toimimaan. Maailmalla mahtavissa maissa toimitaan toisinaan hämmästyttävällä tavalla jos halutaan mieltää kyseinen alue sivistyksen kohduksi. Nimittäin esim. Kiinan muuri on korjattu todella päin prinkkalaa ja esteettinen silmä on siellä missä pippuri kasvaa suhteessa autenttisen vaikutelman luomiseen entisöinnissä. Ilmeisesti tarkoituksena on ollut ennemminkin tehdä 8 metrin korkeudessa kulkeva saatanan mutkainen/ mäkinen moottoritie jotta Mongolian kansalaiset voisivat nopeammin päästä ostarille kapitalistiseen Etelä-Koreaan. Myös Saudi-Arabiassa osataan. Toki maassa eletään maan tavalla. Saudi-Arabiassahan on vallalla vanhoillinen Wahhabilaisuus, niin silloin on tullut tuhotuksi 95–98 prosenttia Muhammedin aikaisista uskonnollisista ja kulttuurihistoriallisista muistomerkeistä, niin kuin Helsingin Sanomissa kerrotaan tapahtuneen. Siis todella paljon lahjakkaammin kuin tätä tuhoamista on tehty Israelissa Juutalaisen kansan toimesta. Siis ainakaan tämä ei voi olla järkevä argumentti juutalaisen valtion olemassaolon taistelun väkivaltaista versiota vastaan että Israel ei valtiona kunnioita Islaminuskon pyhiä paikkoja!


När grönä gubben brinner då får man gå

Erikoisen minusta tekee tilanteessa se että vuoden 1995 Koraanin Suomen käännöksessä mm. Mekan 28. Suurassa jakeessa 76 kerrotaan seuraavaa: Totisesti Koorah kuului Mooseksen kansaan, mutta hän nousi heitä vastaan. Ja Me olimme antanut hänelle niin paljon aarteita, että niiden avaimet olisivat painaneet maahan joukon voimakkaita miehiä. Hänen kansansa lausui hänelle: Älä riemuitse, totisesti, Jumala ei rakasta niitä, jotka liiaksi rikkaudestaan riemuitsevat. Mekassa oli Hesarin mukaan aiemmin eräällä alueella kukkula ja sen päällä ottomaaniajoilta periytyvä linnoitus. Linnoitus räjäytettiin, kukkula tasattiin ja paikalle rakennettiin hotelli superrikkaille, joilla on varaa maksaa huoneesta jopa 10 000 euroa yöltä. 

Edit: Olen vain ateisti jolla keskiasteen tutkinto en Islamin tuntija mutta Wikipediaa lukiessani opin että Islamissa on Oppi Koraanin jakeiden kumoamisesta (نسخ, naskh) kun ristiriitaisuuksia ilmenee. Medinan kauden suurat ovat myöhempiä, joten kumoamisen tullessa kyseeseen Medinan kauden suurat hallitsevat, ja Mekan kauden suurat väistyvät, milloin jakeiden välillä havaitaan ristiriita. 

Mielestäni jotta uskomusrakennelma olisi sisäisesti johdonmukainen ts. koherentti omien sääntöjensä valossa mitä tulee vallitsevaan todellisuuteen pitäisi tuoremmista Medinan Suurista löytyä hyväksyntä varallisuuden epätasa-arvoiselle jakautumiselleEn ole varma ymmärränkö oikein epätasa-arvon käsitteen mutta uskoisin että jos Status Quossa on oikeutus nepotististen (sukulaisia sekä frendejä suosivan) hallitsijoiden haalia rikkauksia niin silloinhan pitäisi löytyä universaali ohjeistus kaikkia muslimeja koskevana. Tällaisen säännön voisin kuvitella olevan niin kaukana kuin maa on auringosta Vapaudesta, Veljeydestä ja Tasa-arvosta. 

Olen taipuvainen näkemään epäsuorasti todella vahvan oikeutuksen luokkayhteiskunnalle nykyisten muslimienemmistöisten maiden henkisessä ilmastossa riippumatta kuinka asiaa tarkastellaan. Tarkoitan siinä tapauksessa että jos sellainen tällainen sääntö todella on olemassa tuoreemmissa Medinan Suurien jakeissa. Toisaalta jos on idea joka löytyi vanhemmasta Mekan Suuran jakeesta pitää totta niin sitä ei noudateta ja usko on ristiriidassa itsensä kanssa mitä tulee vallitsevaan todellisuuteen. Esimerkkinä Islaminuskoisten maiden todella rikkaat hallitsijat. Eli joko aate on myyty rahan takia tai aate on raha.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti